Рендер (малювання) в текстуру - це зручний метод для створення різноманітних ефектів. Основна ідея полягає в тому, що Ви малюєте сцену як зазвичай, але в текстуру, яку потім можна буде використати.

Може використовуватися для “камери в грі”, подальшої обробки і багатьох GFX яких тільки Ви можете собі уявити.

Рендер в текстуру

У нас є три задачі: створити текстуру, в яку будемо малювати, намалювати щось в неї та використати готову намальовану текстуру.

Створення цілі рендеру

Ми будемо малювати в те, що називається буфером фрейму. Це контейнер для текстур та необов’язкового буферу глибини. Він створюється точнісінько так само, як і будь-який інший об’єкт OpenGL:

// The framebuffer, which regroups 0, 1, or more textures, and 0 or 1 depth buffer.
GLuint FramebufferName = 0;
glGenFramebuffers(1, &FramebufferName);
glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, FramebufferName);

Тепер нам потрібно створити текстуру, яка буде містити RGB результат нашого шейдера. Цей код виглядає достатньо класично:

// Текстура, куди будемо малювати
GLuint renderedTexture;
glGenTextures(1, &renderedTexture);

// Прив'яжемо новостворену текстуру - все подальші функції, що працюють з текстурами, будуть її використовувати
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, renderedTexture);

// Дамо OpenGL пусте зображення ( останній "0" )
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0,GL_RGB, 1024, 768, 0,GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, 0);

// Погана фільтрація. Потрібно!
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);

Також нам потрібен буфер глибини. Це не є обов’язковим, все залежить від того, що насправді потрібно намалювати в текстуру. Але так як ми хочемо намалювати Сюзанну, нам потрібен буфер глибини.

// Буфер глибини
GLuint depthrenderbuffer;
glGenRenderbuffers(1, &depthrenderbuffer);
glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, depthrenderbuffer);
glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_DEPTH_COMPONENT, 1024, 768);
glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, GL_RENDERBUFFER, depthrenderbuffer);

І в кінці налаштуємо буфер фрейму:

// Налаштуємо "renderedTexture" як кольоровий <<"attachement">> №0
glFramebufferTexture(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0, renderedTexture, 0);

// Встановимо буфер для малювання
GLenum DrawBuffers[1] = {GL_COLOR_ATTACHMENT0};
glDrawBuffers(1, DrawBuffers); // "1" - це розмір DrawBuffers

Дещо може піти не так на протязі цього процесу, це залежить від можливостей GPU. Ось як можна перевірити це:

// Завжди перевіряйте, що з нашим буфером фрейму все гаразд
if(glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) != GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)
return false;

Рендер в текстуру

Rendering to the texture is straightforward. Simply bind your framebuffer, and draw your scene as usual. Easy !

// Малюємо в фрейм буферу
glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, FramebufferName);
glViewport(0,0,1024,768); // Намалюємо весь буфер фрейму, заповнивши від нижнього лівого края до верхнього правого

Наш фрагментний шейдер потребує маленької адаптації:

layout(location = 0) out vec3 color;

Це значить, що коли відбувається запис в змінну color, ми насправді записуємо в ціль для малювання №0, яка є нашою текстурою, тому що DrawBuffers[0] це GL_COLOR_ATTACHMENTi, що в нашому випадку renderedTexture.

Підсумуємо :

 • color буде записано в перший буфер так як layout(location=0).
 • Перший буфер є GL_COLOR_ATTACHMENT0 тому що DrawBuffers[1] = {GL_COLOR_ATTACHMENT0}
 • GL_COLOR_ATTACHMENT0 має приєднане renderedTexture - сюди буде записуватись колір.
 • Іншими словами, Ви можете замінити GL_COLOR_ATTACHMENT0 на GL_COLOR_ATTACHMENT2 і це все ще буде працювати.

Зауважте: в OpenGL < 3.3 немає layout(location=i), тому використовуйте glFragData[i] = mvvalue.

Використання текстури, в яку відбувся малювання

Ми збираємося намалювати простий чотирикутник, який заповнить екран. Нам потрібні звичайні буфери, шейдери, ідентифікатори…

// FBO повноекранного чотирикутника
GLuint quad_VertexArrayID;
glGenVertexArrays(1, &quad_VertexArrayID);
glBindVertexArray(quad_VertexArrayID);

static const GLfloat g_quad_vertex_buffer_data[] = {
  -1.0f, -1.0f, 0.0f,
  1.0f, -1.0f, 0.0f,
  -1.0f, 1.0f, 0.0f,
  -1.0f, 1.0f, 0.0f,
  1.0f, -1.0f, 0.0f,
  1.0f, 1.0f, 0.0f,
};

GLuint quad_vertexbuffer;
glGenBuffers(1, &quad_vertexbuffer);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, quad_vertexbuffer);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(g_quad_vertex_buffer_data), g_quad_vertex_buffer_data, GL_STATIC_DRAW);

// Створимо та скомпілюємо GLSL програму з наших шейдерів
GLuint quad_programID = LoadShaders( "Passthrough.vertexshader", "SimpleTexture.fragmentshader" );
GLuint texID = glGetUniformLocation(quad_programID, "renderedTexture");
GLuint timeID = glGetUniformLocation(quad_programID, "time");

Тепер Ви хочете намалювати це на екран. Це можна зробити, використовуючи 0 як другий параметр glBindFramebuffer.

// Малюємо на екран
glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
glViewport(0,0,1024,768); // Намалюємо весь буфер фрейму, з лівого нижнього кута в верхній правий

Ми можемо намалювати наш повноекранний чотирикутник таким шейдером:

#version 330 core

in vec2 UV;

out vec3 color;

uniform sampler2D renderedTexture;
uniform float time;

void main(){
  color = texture( renderedTexture, UV + 0.005*vec2( sin(time+1024.0*UV.x),cos(time+768.0*UV.y)) ).xyz;
}

Цей код просто показує текстуру, але додає невеликий зсув, який залежить від часу.

Результат

Йдемо далі

Використання глибини

В деяких випадках Вам може знадобиться глибина, коли Ви малюєте текстуру. В цьому випадку, просто малюйте в текстуру, яку створіть наступним чином:

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0,GL_DEPTH_COMPONENT24, 1024, 768, 0,GL_DEPTH_COMPONENT, GL_FLOAT, 0);

(24 - це точність в бітах. Ви можете обирати поміж 16, 24 та 32 в залежності від Ваших потреб. 24 зазвичай хороший вибір)

Цього повинно буди достатньо для Вас, що б почати використовувати, але ось Вам код, який це реалізує.

Зауважте, даний код може бути трішки повільний, тому що драйвер може не могти використовувати певні оптимізації, такі як Hi-Z.

На цьому знімку екрана, рівень глибини штучно “покращено”. Зазвичай, це буває дуже складно побачити щоь в текстурі глибин. «Близька координата Z біля нуля - чорна, дальня координата Z поблизу 1 - біла.»

Multisampling

Ви можете записувати в «мультисемпл» текстури а не в “базові” - просто потрібно замінити glTexImage2D на glTexImage2DMultisample в C++ коді та sampler2D/texture на sampler2DMS/texelFetch в фрагментному шейдері.

Та тут є одне застереження - texelFetch потребує інший аргумент, який я кількістью «семплів зразків» для отримання. Іншими словами, нема автоматичної “фільтрації” (коректний термін, коли ми говоримо про «multisampling мальтисеспл» є ““роздільна здатність”).

Тому, можливо Вам доведеться вирішити це для мультисемпл текстури самостійно в іншу, не мультисемпл текстуру, використовуючи інший шейдер.

Нічого складного, просто трішки громіздко.

Кілька цілей рендеру

Ви можете записувати декілька текстур одночасно.

Просто створіть декілька текстур (всі з правильними та однаковими розмірами !), викличте glFramebufferTexture з різними «кольоровими вкладеннями», викличте glDrawBuffers з оновленими параметрами (щось виду (2,{GL_COLOR_ATTACHMENT0,GL_COLOR_ATTACHMENT1}})) і додайте ще одну змінну в Ваш фрагментний шейдер:

layout(location = 1) out vec3 normal_tangentspace; // або що завгодно

Підказка 1: якщо Вам потрібно виводити вектор в текстуру, існують текстури з дійсними числами, з 16 чи 32 бітами точності в замін 8… Дивіться за посиланням glTexImage2D (шукайте GL_FLOAT).

Підказка 2: для попередньої версії OpenGL використовуйте glFragData[1] = myvalue.

Вправи

 • Спробуйте використати glViewport(0,0,512,768); замість glViewport(0,0,1024,768); («спробуйте обидва буфера фрейма та екрана»)
 • Поекспериментуйте з іншими UB координатами в останньому фрагментному шейдері.
 • Перетворіть квад використовуючи дійсну матрицю трансформації. Спочатку “захадркодьте”, а потом спробуйте використати функції з controls.hpp. Що Ви помітили?